deutschenglish version

Fa. Gritta Sens
- Agentuur voor vakantiewoningen en privékamers -
Belforter Str. 20
10405 Berlin
Duitsland

Telefon: +49-30-44048108
Fax: +49-30-44048109

De bovenstaande firma wordt verder kamerbemiddeling genoemd.

Algemene handelsvoorwaarden

Onderwerp van de activiteit

Het onderwerp van onze activiteit is de bemiddeling van vakantiewoningen en kamers in Berlijn en omgeving, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, München, Leipzig, Düsseldorf, Stuttgart en Keulen. Er worden namens de verhuurders of hun gevolmachtigde vertegenwoordigers overnachtingstransacties tot stand gebracht. De kamerbemiddeling levert geen eigen prestaties, maar brengt een overeenkomst tot stand in naam van de verhuurders of hun gevolmachtigde vertegenwoordigers. De verhuurder levert de prestatie, waarin bemiddeld werd, in eigen verantwoordelijkheid en staat in voor het in het contract overeengekomene.

Een contract komt uitsluitend tot stand tussen de verhuurder en de gast. De kamerbemiddeling is geen touroperator volgens §§ 651a en volgende van het BGB.

Aansprakelijkheid

De kamerbemiddeling is uitsluitend aansprakelijk voor de correctheid van de geleverde bemiddeling. De aansprakelijkheid beperkt zich tot opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid bij eenvoudige nalatigheid is uitgesloten. Een aansprakelijkheid voor storingen op grond van overmacht of overbrengingsstoringen in het communicatienet bestaat niet. Eveneens is uitgesloten een aansprakelijkheid tegenover de kamerbemiddeling voor door gasten veroorzaakte schade. Deze moet direct door de gast aan de verhuurder worden vergoed.

Rechten en plichten uit het gastopnamecontract:

1. Het gastopnamecontract geldt als gesloten, zodra de accommodatie besteld en door de kamerbemiddeling schriftelijk (in de regel per E-mail) bevestigd werd. De schriftelijke bevestiging gaat in de regel vergezeld van een verzoek om een aanbetaling aan de kamerbemiddeling van 25-50 %. Bij boekingen op het laatste moment vindt de betaling direct bij aankomst aan de gastheer plaats. Hier gaat de boekingsbevestiging vergezeld van de toezending van het adres van de gastheer.

2. De verhuurder is verplicht, het gereserveerde object voor de geboekte periode beschikbaar te stellen. De gast is verplicht, de overeengekomen prijs uiterlijk bij aankomst voor de duur van het contract te betalen.

3. De gast is verplicht, bij het niet gebruik maken van de in het contract geregelde prestatie de wettelijke schadevergoeding aan de gastheer te betalen. De schadevergoeding betreft over het algemeen de volledige boekingssom verminderd met besparingen. De besparingen bedragen op grond van ervaringen bij overnachtingen 10 %, overnachtingen met ontbijt 20 %, halfpension 30 % en volpension 40 %..

4. De gastheer is verplicht, de niet gebruikte accommodatie onmiddellijk als vrij te melden bij de kamerbemiddeling, om deze indien mogelijk door andere gasten te laten gebruiken en zodoende de door de gast te betalen schadevergoeding te beperken.

5. Meningsverschillen, die door een gastopnamecontract tussen gast en gastheer ontstaan, moeten principieel ook tussen gast en gastheer worden geregeld. Wij verzoeken u ondanks dat, de kamerbemiddeling bij problemen te informeren.

6. De aangegeven kamerprijzen zijn eindprijzen. De eindreiniging wordt, voor zover dit op de website wordt aangegeven, door de gastheer apart berekend.

7. Voor de juistheid van de door de verhuurders vermelde gegevens over prijzen, uitrusting van de verblijven enz. is de kamerbemiddeling niet aansprakelijk.

8. De zetel van de bevoegde rechtbank met betrekking tot de bemiddelingsactiviteit is Berlijn.

De nietigheid van afzonderlijke bepalingen van de bemiddelingsbepalingen vormt geen aanleiding voor de nietigheid van de totale bemiddelingsbepalingen. Veeleer moeten de afspraken eventueel naar hun bedoeling worden aangewend.

Een tip voor u: We adviseren voor uw eigen veiligheid, een annuleringsverzekering af te sluiten. Als uw reis om belangrijke redenen bijvoorbeeld wegens ziekte of ongeval niet kan plaatsvinden of als u deze moet afbreken resp. later moet beëindigen, dan beschermt de annuleringsverzekering u voor de financiële gevolgen:

  1. Bij annulering van een geboekte reis resp. vakantiewoning worden de uit het contract voortvloeiende annuleringskosten vergoed.
  2. Bij voortijdige of verlate terugreis worden de extra terugreiskosten vergoed, voor zover heen- en terugreis binnen het verzekerde arrangement liggen.
  3. Bij afbreken van de reis worden de kosten voor reisprestaties, waarvan geen gebruik werd gemaakt, vergoed.

Berlijn, stand 25-02-09

We zijn bij de vertalingen met grote nauwkeurigheid te werk gegaan. Ondanks dat kunnen er vertaalfouten voorkomen.
Bij afwijkingen tussen deze vertaling en het Duitse origineel is de Duitse originele versie doorslaggevend.

[ Startbladzijde ]